- školení -

Směrnice NIS2 a její dopad na kybernetický zákon

NIS2 a připravované změny národní legislativy kybernetické bezpečnosti

Cílem školení je poskytnout ucelený přehled o požadavcích směrnice NIS2 a o souvisejících změnách aktuálního regulatorního rámce kybernetické bezpečnosti, který v ČR reprezentuje zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy. V rámci školení se budeme podrobněji zabývat návrhem připravovaných změn zákona, dopadem na stávající povinné osoby, ale i dopadem na subjekty, které budou kybernetickým zákonem regulovány nově. Významnou část školení budeme věnovat jednotlivým povinnostem, které z nové regulace vyplývají.

1 denní školení | termín dle dohody (od října 2023) | Brno/Praha | min. 10 účastníků (max. 30)
7 000 Kč bez DPH / os. (onsite) | 5 500 Kč bez DPH (online)

Nejbližší plánovaný termín: 19. 10. 2023 (online) - od 9:00 - 16:00

Lektoři

Adam Kučínský

Odborník na regulatorní požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti

Adam se zabývá zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu. Jako ředitel odboru regulace NÚKIB vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je implementace a dohled nad zákonem o kybernetické bezpečnosti, nastavení regulatorních požadavků a příprava legislativy a bezpečnostních standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vedle toho již několik let spolupracuje jako externí lektor s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi a o problematice kybernetické bezpečnosti přednáší také na odborných konferencích.


Martin Konečný

Cyber Security konzultant / auditor | Freelancer

Martin je nezávislý konzultant a auditor kybernetické a informační bezpečnosti s více než 10 letou praxí. Zabývá se primárně kybernetickým zákonem a implementací jeho požadavků do praxe. Vystudoval obory "Manažerská informatika" a "Informační management" na VUT v Brně, kde v současné době studuje program MBA, obor "Management podnikové infrastruktury". Během svojí praxe například vytvořil agendu a procesy kolem regulace a auditů/kontrol kybernetického zákona v rámci působení na NBÚ, později NÚKIB. Stojí za projektem tvorby Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Budoval agendu kolem ochrany osobních údajů (GDPR) v prostředí mezinárodní společnosti a působil jako Cyber & Information Security Manager v energetickém sektoru, kde nadále poskytuje služby manažera kybernetické bezpečnosti. 

Toto školení je určeno pro zástupce budoucích nově regulovaných společností z různých sektorů (jako například veřejný sektor, energetika, průmyslová výroba, chemický a potravinářský průmysl, doprava, digitální infrastruktura, zdravotnictví) a pro zástupce v současnosti již regulovaných subjektů. Pokud máte na starosti kybernetickou bezpečnost těchto organizací, ať už jste na pozici vrcholového managementu, CISO, CIO, současného/budoucího manažera, auditora kybernetické bezpečnosti, compliance manažera nebo podnikového právníka, školení je určeno přímo pro vás.

Školení není vhodné pro zástupce těch subjektů, jenž již nyní podléhají kybernetickému zákonu a pro které novela ZKB nepřináší významné změny, jako například rozšíření režimu regulace o nové typy služeb apod.

OBSAH

 1. Úvod do problematiky
 2. Směrnice EU o kybernetické bezpečnosti (NIS2) a povinnosti z ní vyplývající
  • Co je to směrnice NIS2
  • Co směrnice NIS2 přináší
  • Vazby na další regulace (např. CER, DORA)
  • Evropské certifikace kybernetické bezpečnosti
  • Nové typy povinných subjektů
  • Jaké povinnosti ze směrnice vyplývají
   • Pro stát
   • Pro povinné subjekty
 3. Návrh nové právní úpravy v ČR
  • Změny v ZKB
  • Novinky, tresty a sankce
  • Nové typy povinných osob
 4. Nové legislativní dokumenty
  • Vyhláška o regulovaných službách
  • Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností + rozdíly oproti současné vyhlášce o kybernetické bezpečnosti
  • Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností + rozdíly oproti vyhlášce pro vyšší režim
  • Vyhláška o portálu NÚKIB
  • Vyhláška o nepominutelných funkcích stanoveného rozsahu
  • Vyhláška o kritériích rizikovosti dodavatele
  • Vyhláška o autorizovaných inspektorech
  • Vyhláška o bezpečnostních úrovních informačních systémů veřejné správy
 5. Povinnosti pro jednotlivé režimy regulace
  • Bezpečnostní opatření
 6. Diskuze a dotazy
   

CENA

ONSITE

7 000 Kč bez DPH / osoba

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály, dále pronájem prostor a zajištění obědu a občerstvení pro účastníky.

V případě zájmu o realizaci školení v prostorách Vaší firmy, je možné poskytnout slevu.

ONLINE

5 500 Kč bez DPH / osoba

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály, dále pronájem prostor a zajištění obědu a občerstvení pro účastníky.


Vhodný termín a místo (pokud se nehlásíte na konkrétní vypsaný termín) vybereme na základě počtu zájemců a jejich preferencí.

NOVINKA!: Firmy si ke školení mohou objednat navíc speciální workshop k mapování dopadu regulace na organizaci.

Předběžná registrace

 • Vybrat
 • nezáleží na lokalitě
 • Brno
 • Praha
 • vlastní (např. lokalita Vaší firmy)
 • online
 • Vybrat
 • - dle dohody -
 • 19.10.2023 online
Např. jména účastníků, preferovaný termín, specifické požadavky.

Na základě vyplnění a odeslání formuláře, Vám bude vystavena přesná cenová nabídka.