- školení -

Kybernetický zákon

Regulatorní rámec a aplikace vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

Cílem školení je poskytnout ucelený přehled o aktuálním regulatorním rámci kybernetické bezpečnosti, který v ČR reprezentuje zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy. V rámci školení se budeme podrobněji zabývat zákonem, určováním povinných osob, ale i vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a procesem auditu kybernetické bezpečnosti. 

2 denní školení | termín dle dohody | Brno/Praha | min. 4 účastníci | 25 000 Kč bez DPH / os.

Lektoři

Adam Kučínský

Odborník na regulatorní požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti

Adam se zabývá zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu. Jako ředitel odboru regulace NÚKIB vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je implementace a dohled nad zákonem o kybernetické bezpečnosti, nastavení regulatorních požadavků a příprava legislativy a bezpečnostních standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vedle toho již několik let spolupracuje jako externí lektor s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi a o problematice kybernetické bezpečnosti přednáší také na odborných konferencích.


Martin Konečný

Cyber Security konzultant / auditor | Freelancer

Martin je nezávislý konzultant a auditor kybernetické a informační bezpečnosti s více než 10 letou praxí. Zabývá se primárně kybernetickým zákonem a implementací jeho požadavků do praxe. Vystudoval obory "Manažerská informatika" a "Informační management" na VUT v Brně, kde v současné době studuje program MBA, obor "Management podnikové infrastruktury". Během svojí praxe například vytvořil agendu a procesy kolem regulace a auditů/kontrol kybernetického zákona v rámci působení na NBÚ, později NÚKIB. Stojí za projektem tvorby Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Budoval agendu kolem ochrany osobních údajů (GDPR) v prostředí mezinárodní společnosti a působil jako Cyber & Information Security Manager v energetickém sektoru, kde nadále poskytuje služby manažera kybernetické bezpečnosti. 

OBSAH

DEN 1

 1. Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR 
  • Úvod do problematiky, základní pojmy

  • Základní dokumenty na národní úrovni

  • Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru

  • Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z úrovně státu

 2. Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB)
  • Struktura povinných osob a jejich povinnosti

  • Kritická informační infrastruktura, významné informační systémy, provozovatelé základních služeb

  • Provozovatel informačního/komunikačního systému

  • Přehled povinností podle ZKB 

  • Úprava dodavatelských vztahů – bezpečnostní pravidla ve smlouvách

  • Přestupky a sankce ze ZKB

 3. Směrnice EU o kybernetické bezpečnosti (NIS2) a povinnosti z ní vyplývající 
  • Co směrnice NIS2 přináší
  • Na koho dopadne
  • Jaké povinnosti ze směrnice vyplývají
  • Pravděpodobné promítnutí do české právní úpravy
 4. Diskuze a dotazy

DEN 2

 1. Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
  • Úvod do ISMS a vyhlášky
  • Organizační a technická bezpečnostní opatření podle vyhlášky
  • Požadavky na dokumentaci
  • Případové studie
 2. Kontrola dodržování povinností podle ZKB 
  • Proces auditu/kontroly ze strany dozorového orgánu
  • Nejčastější problémy a zjištění
 3. Směrnice EU o kybernetické bezpečnosti (NIS2) a změny, které se promítnou do řízení kybernetické bezpečnosti
 4. Diskuze a dotazy

CENA

25 000 Kč bez DPH / osoba

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály, dále pronájem prostor a zajištění občerstvení pro účastníky.

Předběžná registrace

 • Vybrat
 • nezáleží na lokalitě
 • Brno
 • Praha

Na základě vyplnění a odeslání formuláře, Vám bude vystavena přesná cenová nabídka.